INSPIRE EXPERIENCE CONNECT

In Nederland dragen ongeveer 6 miljoen mensen bedrijfskleding. Dat is meer dan een derde van de totale Nederlandse bevolking en bijna de helft van de totale beroepsbevolking. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde van een doordachte bedrijfskledinglijn onder andere vanwege de bescherming maar zeker ook als versterking van het imago van het bedrijf.

De bedrijfskledingbranche is zich er al jaren van bewust dat de productie van bedrijfskleding grote impact heeft op het milieu en de werkomstandigheden van de arbeiders in de productielanden. De Nederlandse branchevereniging DutchWorkWear.NL en haar leden zetten zich actief in voor mens en milieu. Door samen te werken met de overheid en het ondertekenen van het Textiel Convenant, Grondstoffen akkoord en Fair WearFoundation zijn er vele mijlpalen bereikt. Daarom besteedt Corporate Fashion Award 2018 hier aandacht aan tijdens het event door te beginnen met een circular experience, waarin u op een inspirerende reis gaat en elke stap in de circulaire economie zelf kunt beleven. U ervaart wat de mogelijkheden zijn om textiel te hergebruiken en u kunt kennismaken met bedrijven en initiatiefnemers die al jaren actief zijn in de circulaire textiel.

CIRCULAR EXPERIENCE

STAPPEN CIRCULAR EXPERIENCE

Ketenregisseurs

De ketenregisseurs regisseren en coördineren de hele keten en zorgen dat alle stappen in het proces worden geregistreerd in de digitale snelweg. Daarmee is elke stap te volgen en transparant omtrent wie wat heeft gedaan. QR code/ Barcode / Chip

REMO B.V.

De sleutel tot meer circulariteit en transparantie in de textiel industrie! Duurzaamheid en de circulaire economie zijn sterke motivaties voor verantwoord ondernemen, zakelijke groei en identiteitsbescherming. Voor jaren ligt de textielindustrie onder vuur, vanwege de hoge milieu impact en de gevolgen hiervan. Het bewustzijn onder consumenten is groeiende en daarmee de vraag om meer actie, transparantie en duurzame keuzes in de productieketen.

REMO (Recycle Movement) heeft haar jarenlange ervaring op dit gebied gebundeld met het technische platform Ecochain om u te helpen met het berekenen en communiceren van de milieuprestaties van uw producten. Op basis van LCA berekening (Life Cycle Assessment) worden uw productieprocessen nauwkeurig in beeld gebracht en heeft u een actueel inzicht in de footprint van uw producten. Door samenwerking met uw ketenleveranciers kunnen duurzame keuzes in het productieproces, zoals het gebruik van gerecyclede materialen, direct leiden tot substantiële besparingen.

Om uw klanten te informeren heeft REMO een kwaliteitslabel ontwikkeld, waarmee u helder en transparant de footprint en milieuprestaties van uw product kunt communiceren. Via het REMOkey label wordt de consument d.m.v. QR-scan en/of andere URL-techniek doorverwezen naar de product(web)pagina met meer informatie in tekst en beeld.

Maxtex

MaxTex is een Internationale organisatie van textiel- en kledingfabrikanten, grondstoffenproducenten, textieldienstverleners en wetenschappelijke instellingen. MaxTex is in 2014 in Nederland opgericht en al in meer dan 4 landen actief. Het platform combineert het doel van duurzame acties in de hele textielwaardeketen en het streven naar een intelligente, circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in sociaal, ecologisch en economisch opzicht is binnen het platform even belangrijk.
Bedrijfskleding, werkkleding en vele andere producten buiten de werkkleding in het segment B2B-textiel, behoren tot onze kernthema’s. Wij willen van duurzaam textiel de standaard maken! Wij zien de Corporate Fashion Award als een belangrijke bouwsteen om het grote economische belang van bedrijfskleding te benadrukken en tegelijkertijd te wijzen op het grote potentieel voor innovatie, duurzaamheid en circulair.

We kijken uit naar uw komst! Max Tex – Network for sustainable textiles

Inzamelpunten, Afvalverwerkers en Sorteercentra

Bij de inzamelpunten, afvalverwerkers en sorteercentra komt de gebruikte kleding binnen en wordt het gesorteerd

Vervezelaars

Vervezelaars verwerken de gebruikte kleding en maken er vezels van

Alternatieve Toepassingen

Bij alternatieve toepassingen worden de vezels en het restafval gebruikt voor andere producten en toepassingen

I did

Wij maken tassen en akoestische interieurproducten van gerecycled textiel

Het door i-did ontwikkelde gerecycled vilt is bijzonder want het is gemaakt van afgewaardeerd textiel en bedrijfskleding. In samenwerking met Frankenhuis, partner in deze productie, zijn al vele soorten gemaakt van onder andere: oude KLM kleding, afgeschreven defensie pakken, van ziekenhuis uniformen, gemixte consumenten kledingstukken, gesorteerde zwarte consumenten textiel en nu zelfs van Efteling bedrijfskleding!

We maken onze producten met mensen die lang tot altijd in de bijstand hebben gezeten. We begeleiden onze deelnemers naar werk door middel van coaching en begeleiding op de werkvloer. 70% van onze deelnemers weet zo weer de stap naar betaald werk te nemen.

Onze producten zijn dus niet alleen circulair, maar hebben ook sociaal impact!

Spinners en Breiers

De spinners en breifabrikanten maken van de vezels garens

WEAR2GO B.V.

WEAR2GO B.V. presenteert haar nieuwe en innovatieve wereldwijd gepatenteerde Wear2® Ecostitching technology.

Een technologie geïnitieerd en gefinaliseerd door een aantal gerenommeerde organisaties waaronder het vooraanstaande Nonwovens Innovation & Research Institute Ltd (NIRI). Tot op de dag van vandaag wordt door WEAR2GO, met name op het terrein van Research & Development, nog immer met deze organisaties samengewerkt om nieuwe innovatieve en baanbrekende circulaire textiel concepten te ontwikkelen. Het innovatieve Wear2® Thread is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee is eindelijk een doorbraak gecreëerd om op een maatschappelijk verantwoorde en veilige wijze textielproducten, opgebouwd uit gemengde (textiel)soorten zoals bv. vaak het geval is bij functionele kleding, bij end-of-life op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze te demonteren en te transformeren tot mono producten. Een hierop afgestemde microwave technologie maakt dit demontageproces mogelijk. Ook is het hiermee mogelijk om alle andere toepaste materialen zoals bv. signalisatie striping, ritssluitingen, logo’s/transfers/labels en knopen op een eenvoudige wijze van het kledingstuk te verwijderen. Vervolgens is het doel om samen met partners en opdrachtgevers voor de verschillende mono textielsoorten betaalbare, transparante maar bovenal circulaire bestemmingen te realiseren. Dit uiteraard in samenwerking met innovatieve internationale textielverwerkers. Ook voor overige textielsoorten waarvoor (nog) geen effectieve circulaire oplossing bestaat heeft WEAR2GO zich ten del gesteld om duurzame en milieuvriendelijke oplossingen te creëren die verder gaan dan wat tot vandaag gebruikelijk is. Ontzorging is verder het motto vandaar dat de stap is gezet om een geheel eigen W2 CIRCLAR RETURN SYSTEM te creëren. Met een betaalbaar logistiek systeem wordt bij end-of-life een retourproces in gang gezet wat start bij de fysieke gebruiker en pas stopt als voor de gehele retourstroom de beste, de meest duurzame maar bovenal bij voorkeur circulaire oplossingen gecreëerd zijn. WEAR2GO wenst tezamen met u in te zetten op verandering met als doel verduurzaming van textiel en hiermee de grootste vervuiler na de olie-industrie een nieuwe en betaalbare circulaire impuls te geven. Zeker nu maatschappelijk breed wordt ingezet op een circulaire economie.

Wevers en Stoffabrikanten

De wevers maken er weer nieuwe stoffen van

Ontwerpers

De ontwerpers ontwerpen nieuwe kledingstukken

Confectiebedrijven en Applicaties

De confectiebedrijven verwerken de gerecyclede stoffen op basis van de ontwerpen in opdracht van het bedrijfsleven.

Klanten, Opdrachtgevers en Kledingdragers

De klanten, opdrachtgevers en kledingdragers zijn de eindgebruikers van de nieuwe kleding

Overheid, Wetgeving en Normering

De overheid verplicht de overheden afgedragen textiel in te zamelen voor hergebruik. Via de aanbestedingswetgeving stimuleert de Overheid het bedrijfsleven bij te dragen tot een beter MVO beleid

Rijksoverheid/KPU-bedrijf

Defensie wenst mede namens de Rijksoverheid bij te dragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. De focus ligt daarbij op het verminderen van de textiel afvalberg. Dit gebeurt zowel aan de vraagzijde (eis percentage en soort grondstoffen in producten) als aan het einde van de levensduur; hergebruik en recycling.
Op het gebied van kleding komt alleen door samenwerking met de markt, andere overheden, scholen en onderzoeksinstituten echte impact tot stand. Om die reden wordt iedere gelegenheid gebruikt om deze andere partijen te enthousiasmeren en te stimuleren de visie van de Rijksoverheid te volgen.

Wilt u geïnspireerd worden en ervaren welke mogelijkheden er zijn om textiel te hergebruiken? Wilt u kennismaken met bedrijven en initiatiefnemers die al jaren actief zijn in de circulaire textiel en op reis door de circular experience?
Is uw bedrijf actief in de circulaire textiel en wilt u de bezoeker inspireren? Wilt u als partner een bijdrage leveren aan de Circular Experience?